Willem van der Ham – Reuzenarbeid *****

Nederland stond er in de tweede helft van de 19e eeuw niet goed voor. Als er geen infrastructurele ingrepen werden ondernomen, zou ons land niet meegaan in de moderne tijd. Men besloot de schouders eronder te zetten en er werden nieuwe kanalen, spoorwegen, sluizen en bruggen geconstrueerd. Er werd “reuzenarbeid” verricht. Al deze ingrepen werden middels fotografie gedocumenteerd. In het boek ‘Reuzenarbeid; De bouw van het moderne Nederland in beeld 1861-1918’ van de sociaal geograaf, historicus en schrijver Willem van der Ham (1958) worden aan de hand van die foto’s de bouwactiviteiten beschreven.

Van der Ham vond de foto’s in de Koninklijke Bibliotheek, het Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat, TU Delft, het Nationaal Archief en het Spoorwegmuseum. Hoe problemen aangepakt werden toont hij in het boek aan de hand van een aantal technisch-maatschappelijke thema’s zoals vernieuwing en vergroting van de waterbouwkundige werken, nieuwe toegangen tot de zee en havens, verbindingen met het achterland, rivierverbetering, kustverbetering, droogmaking en landaanwinning, waterstaatswerken in verband met ontginning van woeste grond, spoorbruggen en spoorwegen en stations.

De foto’s in het boek hebben een kunst- en cultuurhistorische waarde. De fotografen hadden een schildersoog en componeerden hun foto’s zorgvuldig. De schoonheid van de enscenering, de kracht die van de foto’s uitgaat en de eerlijkheid waarmee alles in beeld is gebracht zijn bijzonder. Ze tonen de wilskracht van de bevolking en de arbeiders, de ontwikkelingen van de infrastructurele projecten en de mensen, hun rangen en standen, hun gereedschap, kleding en arbeidsomstandigheden, het 19e-eeuwse landschap, de stand van de techniek, de trots, de vreugde en de feestelijke plechtigheden. ‘Reuzenarbeid’ brengt op unieke wijze de geschiedenis van de bouw van het moderne Nederland in de periode 1861–1918 in beeld. Met bijdragen van Mattie Boom, Maartje van den Heuvel, Mieke Jansen en Anneke van Veen.

Hardcover
juni 2021
256 pagina’s
Uitgever Nai010
ISBN 9789462086227
€ 49,95

Abby Chava Stein – Eigenlijk Eva *****

De Amerikaanse Abby Chava Stein (1991) is de eerste open transgender vrouw, die in een ultraorthodox Joodse gemeenschap opgroeide. Zij werd als oudste zoon van een Chassidisch gezin in Brooklyn geboren en was als afstammeling van de grondlegger van deze zeer strenggelovige stroming voorbestemd de leider te worden van een volgende generatie Chassidiem. Maar Stein voelde zich haar hele leven al een meisje.

In 2019 verscheen haar biografie ‘Becoming Eva’ dat nu vertaald door Lette Vos in het Nederlands uitgebracht is als ‘Eigenlijk Eva; Mijn transitie van ultraorthodoxe rabbi tot trans vrouw’. Hierin vertelt Stein over haar jeugd, waarin zij vertrouwde op haar eigen gevoel en geluid. De tijd waarin zij zocht naar de antwoorden op haar vragen in verboden religieuze teksten. Hoe ver ga je om de persoon te vinden die je bent? Om te weten wie zij was en haar eigen identiteit, geloof en cultuur te vinden, moest zij breken met oude dogma’s, gewoontes en tradities.

In ‘Eigenlijk Eva’ ligt de nadruk niet op de slachtofferrol, wordt het transitieproces niet geïdealiseerd, draait het niet om seksualiteit en wordt trans zijn niet weggezet als een geestesziekte. ‘Eigenlijk Eva’ is een krachtig verhaal over een zoektocht naar de waarheid, liefdevol en zonder rancune. Of zoals Abby Chava Stein zelf zegt: “Bovenal is het gewoon een verhaal over een meisje dat volwassen werd”.

Paperback
januari 2022
256 pagina’s
Uitgeverij De Geus
ISBN 9789044544756
€ 20,00

Paul Boonefaes – Zwijg! *****

‘Woke’ wordt door steeds meer academici bestempeld als een cultus, die onze samenleving wil vernietigen. Zoals in elke cultus begrijpen slechts de leiders het echte doel en worden de volgelingen verleid met een zorgvuldig geconstrueerde fictie. In zijn boek ‘Zwijg; Waarom woke niet deugt’ deconstrueert de Belgische schrijver Paul Boonefaes (1965) dit fenomeen ‘woke’.

Boonefaes studeerde talen, behaalde een MBA en noemt zich universalist en liberaal humanist. Om ‘woke’ te duiden gaat hij in zijn boek terug naar de klassenstrijd van Marx en Engels en vindt de oorsprong van ‘woke’ in de culturele hegemonie van Gramsci (het onderuithalen van culturele fundamenten), de Kritische Theorie van Adorno (het concept systemische macht en het problematiseren van alles) en het postmodernisme van Foucault (de waarheid zien als bijzaak). Voeg hierbij identiteit als obsessie met ras, afkomst en/of seksualiteit en de cultus van het slachtofferschap en je hebt de vier poten van de Critical Race Theory (CRT).

In 15 hoofdstukken verheldert Boonefaes de misleidende façade van de CRT-basisconcepten diversiteit, inclusie en gelijkheid, de manipulatie door taal, de relatie van CRT met multinationals, sociale media en BigTech en de gevaren voor een ineenstorting van samenleving en cultuur door CRT. Liberalisme, vrije meningsuiting en meer bemoeienis door sport en overheid tegen onder andere Black Lives Matter vormen volgens Boonefaes het tegengif voor deze identiteitspolitiek.

Paperback
november 2021
128 pagina’s
Uitgever Ertsberg
ISBN 9789464369083
€ 22,50

Willem Korthals Altes – Strijkkwartetten in Nederland *****

Nederland beleeft met een kleine dertig professionele strijkkwartetten een nieuwe Gouden Eeuw van de kamermuziek. Willem Korthals Altes (1949) onderzocht in ‘Strijkkwartetten in Nederland; Een blik achter het podium’ de aantrekkingskracht van het spelen in deze ensembles.

Korthals Altes was onder andere raadsheer bij het gerechtshof in Arnhem, speelde piano, zong als tenor in koren en was bestuurslid van diverse muziekgezelschappen en -stichtingen. Hij keek voor zijn boek naar websites, programmaboekjes en een onderzoeksrapport uit 1999, maar zijn voornaamste bronnen waren interviews en gesprekken die hij tijdens de coronacrisis met alle Nederlandse strijkkwartetten en betrokkenen had.

‘Strijkkwartetten in Nederland’ geeft een fraai beeld van deze bijzondere kamermuziekvorm en de wijze waarop de spelers in ons land die vormgeven. Het valt op dat de kwartetten vooral uit vrouwen bestaan, ongeveer 2:1 (de verhouding onder de violisten is zelfs 3:1). Korthals Altes concludeert dat het strijkkwartet leeft en roept de overheid en muziekliefhebbers op ervoor te zorgen dat dit rijke palet aan strijkkwartetten, dat Nederland bezit, zijn kleurpracht behoudt. Het boek bevat schitterende foto’s van alle strijkkwartetten in Nederland.

Paperback
januari 2022
166 pagina’s
Uitgever Walburg Pers
ISBN 9789462497825
€ 19,99

Nausicaa Marbe – Wachten op het Westen ****

De schrijfster en columniste Nausicaa Marbe (1963) groeide op in het communistische Roemenië voordat zij in juli 1982 naar Nederland kwam. De onzekerheid en angst in het begin van de coronapandemie deden haar denken aan haar jeugd in haar vaderland. De lege schappen in de supermarkt, de rijen voor de winkels en de gesloten grenzen had Marbe tijdens de schaarste en terreur door de dictatuur van Ceaușescu al meegemaakt. In haar nieuwste boek ‘Wachten op het Westen’ beschrijft zij de overeenkomsten.

In de autobiografie schetst zij haar jeugd in Roemenië. Zij vertelt over haar ouders die hun leven niet door politieke onderdrukking lieten leiden en over de voorrechten die haar familie ten deel vielen. Over een jeugd vol beproevingen, tegelijkertijd gelukkig en liefdevol. Over opsluiting en onzinnige beperkingen en wetten, terwijl zij als kind al vroeg haar eigen denkbeelden vormt en gaat hunkeren naar oprechtheid en autonomie. Een oorspronkelijk en intiem relaas; fijngevoelig, treffend en boeiend beschreven.

Paperback
januari 2022
224 pagina’s
Uitgever Prometheus
ISBN 9789044647280
€ 19,99

Jona Lendering – Hannibal in de Alpen ****

De Nederlandse historicus, schrijver en journalist Jona Lendering (1964) legt in ‘Hannibal in de Alpen’ uit waarom we niet kunnen weten over welke bergpas de Karthaagse veldheer Hannibal in 218 v.Chr. naar Italië kwam. Al een eeuw geleden was er al een overaanbod aan publicaties over het onderwerp, maar de bronnen bieden niet alleen weinig, maar ook weinig eenduidige informatie.

Lenderings doel is niet de puzzel op te lossen waar Hannibal Italië binnenviel. Hij wil enerzijds uitleggen waarom de vraag niet te beantwoorden is en anderzijds de rijkdom tonen van de bestudering van het verleden. Daarvoor kijkt hij naar middeleeuwse handschriften, de ambities van de auteurs, de bronnen van de auteurs, hun ideeën over waarheid, naar de topografie, het klimaat, de astronomie en zelfs de darmflora van zoogdieren. Uiteindelijk is er geen antwoord en toch is het onderzoek niet zinloos. ‘Hannibal in de Alpen’ toont de veelkleurigheid van het oudheidkundig onderzoek.

Paperback
januari 2022
192 pagina’s
Uitgever Omniboek
ISBN 9789401918008
€ 20,00