25-02-2016

De Metropolitan Opera van New York heeft Ennead Architects gekozen om de operalobby opnieuw in te richten.

Ennead Architects zal het ontwerp maken van de te renoveren en uit te breiden lobby. Deze lobby werd vijftig jaar geleden door de architect van de Met Wallace K. Harrison vanwege geldgebrek klein gehouden. De goedkeuring van de huidige plannen hangt nog af van de verzamelde fondsen en de instemming van het publiek.

Lees in The New York Times