05-06-2015

De Bayreuther Festspiele beginnen dit jaar op 25 juli en ook dit jaar wordt de opening vooraf gegaan door schandalen.

De tenor Lance Ryan werd vervangen door Stefan Vinke als Siegfried en er zou een brief bestaan waarin de scheidende cheffin Eva Wagner-Pasquier worde verzocht zich niet meer te laten zien op het festival.

De anders zo zwijgzame dirigent Kirill Petrenko laat weten dat hij slechts uit respect voor zijn collegae in Bayreuth zo kort voor het begin van de repetities zijn medewerking aan het festival niet heeft opgezegd. Verder zegt hij geïrriteerd te zijn door het onprofessionele en respectloze houding van de Bayreuther Festspiele ten opzichte van Eva Wagner-Pasquier en Lance Ryan.

Ryan werd vorige jaar in Bayreuth op boegeroep getrakteerd. Een woordvoerder van Bayreuth laat echter weten dat wisselingen in de bezetting een normale gang van zaken zijn.

Katharina Wagner zal vanaf september 2015 cheffin zijn van de Bayreuther Festspiele als haar halfzuster Eva Wagner-Pasquier zich heeft teruggetrokken. De Süddeutsche Zeitung meldde op 5 juni 2015 dat er schijnbaar een toegangsverbod voor Eva Wagner-Pasquier zou zijn. Haar advocaat bevestigt een brief in handen te hebben waarin dit stond. Ook dirigent Christian Thielemann zou hierbij een rol hebben gespeeld.

Lees in Der Tagesspiegel