12-03-2015

De Vlaamse Opera wordt beschermd als onroerend erfgoed.

Het operagebouw tussen de Frankrijklei en de Van Ertbornstraat kreeg een voorlopige bescherming van negen maanden, terwijl er een openbaar onderzoek loopt. Daarna volgt de definitieve bescherming. De Vlaamse Opera had tot nu toe het statuut ‘bewaard’ op de lijst van Onroerend Erfgoed. De upgrading naar beschermd monument heeft het gebouw te danken aan zijn historische, culturele, artistieke en architecturale waarde.

Lees in Gazet van Antwerpen