14-10-2014

Het rijksbestuur van West Australia heeft de afdeling voor gezondheidszorg opgedragen de geannuleerde productie van ‘Carmen’ van West Australia Opera te laten doorgaan.

Het schrappen van de productie veroorzaakte veel nationale en internationale onrust over censuur en politieke bemoeienis. De geplande productie van ‘Carmen’ bij de West Australia Opera was geschrapt vanwege de vrees dat de opera roken zou promoten. De uitvoeringen zouden de bijdrage van $400,000 door de vertegenwoordiging van de gezondheidszorg van de regering op het spel kunnen zetten. Minister-president Tony Abbott had vorige week al kritiek op de censuur en noemde de beslissing een “over zijn toeren geraakte politieke correctheid”.

Lees in The New Daily

© Getty