Jaap Evert Abrahamse – Nieuwe historische atlas van Amsterdam *****

In de reeks ‘Historische atlassen’ die in 2003 was begonnen, was de ‘Historische atlas van Amsterdam’ in 2010 het twaalfde deel. Sinds 2010 is er echter over Amsterdam meer duidelijk geworden aangaande de stadswording in de 13e en 14e eeuw, de ruimtelijke veranderingen in de 15e en 16e eeuw en de omvangrijke uitbreiding in de 17e eeuw. Derhalve hebben de stads- en architectuurhistorici Reinout Rutte (1972) en Jaap Evert Abrahamse (1967) een nieuwe uitgave van de atlas samengesteld.

De ‘Nieuwe historische atlas van Amsterdam’ beschrijft de geschiedenis van Amsterdam en de ontwikkeling van de stad van het ontstaan tot heden. Zij wordt chronologisch verteld in 35 korte hoofdstukken aan de hand van 60 fraaie, sprekende kaarten. Toch is deze nieuwe uitgave geen herziene versie van de atlas uit 2010, maar een nieuw en ander boek. Het werk beschouwt de ontwikkeling van Amsterdam namelijk in internationale context en biedt een overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in mondiaal perspectief. ‘Historische atlas van Amsterdam’ is een inspirerend en stijlvol vormgegeven boek geworden en een aanrader voor liefhebbers van de Nederlandse geschiedenis in het algemeen en de ontwikkeling van stad Amsterdam in het bijzonder.

Hardcover
november 2021
80 pagina’s
Uitgeverij Thoth
ISBN 9789068688405
€ 24,95

Takis Würger – Noah *****

Noah Klieger (1925-2018) was een Holocaust-overlevende, die in meerdere concentratiekampen gevangen had gezeten en zich daarna inspande voor de stichting van Israël. Zijn levensverhaal verscheen in 2012 in een schitterende uitgave ‘Noahs Wege’. Deze boekopdracht met tientallen mooie foto’s kwam tot stand door de projectgroep ‘Kriegsgräber’ en Klieger gaf daarin zijn eigen verslag.

Een tweede boek over het leven van Klieger kwam in maart 2021 in Duitsland uit. Dit boek ‘Noah; von einem, der überlebte’ van historicus en journalist Takis Würger (1985) is nu in een Nederlandse vertaling van Goverdien Hauth-Grubben uitgebracht als ‘Noah; Het verhaal van een overlevende’. Würger beschrijft hierin op kenmerkend Duits zakelijke toon zijn ontmoetingen met Klieger en diens lotgevallen, verzet, listigheden, hoop en geluk. Het bijzonder verhaal van een uitzonderlijk leven.

Hardcover
november 2021
168 pagina’s
Uitgever Signatuur
ISBN 9789056727017
€ 20,00

Maurice Leblanc – Arsène Lupin *****

Naar aanleiding van de Netflix-serie ‘Lupin’ verscheen in oktober 2021 een Franse heruitgave van ‘Arsène Lupin; Gentleman cambrioleur’ van de Franse schrijver Maurice Leblanc (1864-1941). Dit prachtige werk kwam een maand later al uit in een Nederlandse vertaling van Debby Nieberg.

Maurice Leblanc schreef tussen 1905 en 1941 17 romans, 29 novelles en 5 toneelstukken waarin de gentleman inbreker Arsène Lupin voorkomt. Lupin wordt ook wel de Franse Sherlock Holmes genoemd, ofschoon Lupin misdaden pleegt en Holmes ze oplost. De nieuwe uitgave ‘Arsène Lupin; Gentleman-inbreker’ bevat negen verrassende verhalen over Lupin, nu eens geschreven in de ik-persoon van Lupin zelf of van een toeschouwer, dan weer in de derde-persoon. Het boek werd uitgegeven in een luxueuze versie van 33 x 25 cm met een leeslint en schitterende illustraties van Vincent Mallié (1973).

Hardcover
november 2021
176 pagina’s
Uitgever Infodok
ISBN 9789002274688
€ 25,00

Clarice Lispector – Mijn lievelingen *****

De Joods-Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector (1920-1977) gaf tijdens haar leven weinig prijs van zichzelf en slechts sporadisch gaf zij interviews. Deze minder bekende kant van haar persoonlijkheid komt in de verzameling brieven ‘Mijn lievelingen’ naar voren. De Nederlandse vertaling van de bundel is van Adri Boon, die ook verantwoordelijk was voor de vertaling van de fraaie collectie verhalen van Lispector, die De Arbeiderspers in 2019 voor het eerst integraal publiceerde. ‘Mijn lievelingen’ bevat 120 brieven die Lispector tussen 1940 en 1957 schreef in haar tijd als diplomatenvrouw in Napels, Bern, Torquay en Washington. Tevens is een onvoltooide brief uit 1959 toegevoegd die een grens markeert; de scheiding van haar echtgenoot en haar terugkeer naar Brazilië.

De brieven getuigen voornamelijk van Lispectors heimwee naar haar twee zussen en vaderland. Haar liefde voor haar familie is vurig en verrukkelijk. De brieven tonen bovendien haar eenzaamheid en neerslachtigheid. Slechts zo nu en dan biedt Lispector een glimp van haar schrijversbestaan. Zo zijn er de zorgen over de ontvangst van haar boeken, hun vertalingen en de uitgaven. ‘Mijn lievelingen’ is een boeiende toevoeging aan het oeuvre van deze fascinerende Braziliaanse schrijfster.

Paperback
november 2021
348 pagina’s
Uitgever de Arbeiderspers
ISBN 9789029523653
€ 27,50

Gustave Flaubert – Drie vertellingen *****

Vanwege zijn kritische blik ten aanzien van zijn eigen scheppingen publiceerde de Franse schrijver Gustave Flaubert (1821-1880) in zijn hele leven slechts vijf werken in boekvorm. Rond 1875 was zijn bestaan gevuld door rampspoed. Zijn werk kreeg weinig respons, zijn gezondheid ging achteruit, hij had zijn moeder en een aantal goede vrienden verloren en hij voelde zich melancholisch en troosteloos. Ter afleiding en wellicht om zichzelf te bewijzen begon hij in dat jaar aan ‘Trois contes’. De vertaling ‘Drie vertellingen’ uit 1988 van Hans van Pinxteren is nu herdrukt.

Het eerste verhaal ‘Een eenvoudig hart’ is een opvallend werk in het oeuvre van Flaubert vanwege de menselijk kant die we zien van het meisje Félicité. Het arme dienstmeisje, dat haar papegaai Loulou op haar sterfbed aanziet voor de Heilige Geest, ontroert door de sympathie die Flaubert voor haar opwekt. In de verhalen ‘De legende van de heilige Julianus de gastvrije’ en ‘Herodias’ wordt de mens nu eens in een eigentijdse situatie, dan weer in een historisch kader belicht. Flauberts grondige studie en grootse oog voor detail doen voorkomen alsof hij – en daardoor de lezer – er zelf bij was.

Paperback
november 2021
152 pagina’s
Uitgever Lj Veen Klassiek
ISBN 9789020416589
€ 15,00

Thomas van Aquino – Wat maakt gelukkig? *****

De Italiaanse filosoof en priester Thomas van Aquino (1225-1274) was de meest invloedrijke denker op wijsgerig en theologisch gebied in de middeleeuwen. Zijn grootste en bekendste werk is ‘Summa Theologiae’ (1265, uitgegeven 1485), dat eeuwenlang hoog aanzien genoot in de katholieke kerk. Het geschrift is opgedeeld in ruim 2000 vragen (artikelen) die Aquino één voor één behandelde. Van het circa 3500 pagina’s tellende opus is nu het traktaat over gelukzaligheid – zo’n 2% van het totale werk – uitgebracht onder de titel ‘Wat maakt gelukkig?’.

‘Wat maakt gelukkig?’ bevat vijf kwesties met ieder acht vragen. Deze vragen verdeelde Aquino elk onder in “bedenkingen”, “daarentegen”, “mijn antwoord” en “weerleggingen”. Niko Schonebaum vertaalde het traktaat uit het Latijn en laat de kwesties voorafgaan door een fictieve brief van Aquino met een korte inleiding over diens leven en de structuur van het traktaat. Tevens voegt Schonebaum een toelichting bij – vrijwel even omvangrijk als het traktaat zelf – waarin elk onderdeel van de vragen door hem van commentaar voorzien wordt.

Op de eeuwenoude vraag ‘Wat maakt gelukkig?’ tracht Aquino antwoord te geven. Geluk bestaat volgens hem niet uit rijkdom, eerbewijzen, roem, macht of genot en bestaat niet in het lichaam, maar in de ziel. Gelukzaligheid is een activiteit van het theoretische verstand en bestaat in de aanschouwing van God. Het genieten, het bereiken van een doel, een goedgerichte wil, een volmaaktheid van het lichaam en vriendschappen horen allen bij gelukzaligheid. De één kan gelukzaliger zijn dan de ander, kan haar verwerven door een hoger schepsel, verkrijgen door deugdzame handelingen, maar kan haar ook weer verliezen. ‘Wat maakt gelukkig?’ is een uitdagend werk over een tijdloze kwestie en laat zich lezen als een filosofisch vraagstuk en Bijbelse theologie.

Hardcover
november 2021
192 pagina’s
Uitgeverij Damon Vof
ISBN 9789463403139
€ 19,90

Peter Sierksma – Mijnheer, dat weiger ik ****

Hoofdagent Pieter Kapenga kreeg in 1942 in Kampen de opdracht om zijn Joodse stadsgenoten op te pakken voor deportatie naar Westerbork. Hij weigerde echter en kwam vervolgens zelf terecht in het concentratiekamp Vught en een jaar later in Dachau. Na de bevrijding keerde hij terug naar zijn familie in Kampen.

Tot zijn dood in 1982 heeft Kapenga nooit met zijn kleinzoon, de historicus en voormalig Trouw-redacteur Peter Sierksma (1958) willen praten over zijn belevenissen in de Tweede Wereldoorlog. Sierksma probeert nu in het boek ‘Mijnheer, dat weiger ik’ de beweegredenen van zijn grootvaders weigering te ontdekken. Hij vertelt zijn grootvaders verhaal en beschrijft voor welke ethische opgaven ambtenaren tijdens de bezetting werden gesteld. Een indrukwekkend levensbeeld.

Paperback
november 2021
256 pagina’s
Uitgeverij Walburg Pers
ISBN 9789462498242
€ 24,99

Marai – De nacht voor de scheiding ****

De roman ‘Gloed’ (1942) van de Hongaarse schrijver Sándor Márai (1900-1989) verscheen in 2000 in het Nederlands bij De Wereldbibliotheek en zorgde destijds voor een sensatie. Het is een prachtig boek over vriendschap vol melancholie en over vergane waarden in een voorbije maatschappij. Nu is bij de Wereldbibliotheek een nieuwe druk uitgebracht van Márai’s eerdere roman ‘De nacht voor de scheiding’ (1935) in de Nederlandse vertaling uit 1939 van László Székely en Madelon Székely-Lulofs.

Net als ‘Gloed’ draait ‘De nacht voor de scheiding’ om een ontmoeting tussen twee oude vrienden. Pas halverwege de roman vindt dit treffen plaats na een lange introductie over het leven van de rechter Komives. Bij hem tracht de dokter Imre tijdens het uiteindelijke gesprek relaties te doorgronden, gebeurtenissen te verklaren en motieven te ontdekken. Hoe kan het getrouwd te zijn en toch onbewust gebonden te zijn aan een ander? Evenwel ontbreekt in ‘De nacht voor de scheiding’ de broeierige atmosfeer en dramatische spanning van ‘Gloed’.

Hardcover
november 2021
208 pagina’s
Uitgever Wereldbibliotheek
ISBN 9789028451605
€ 20,00

Julian Barnes – Flauberts papegaai ***

‘Flaubert’s parrot’ (1984) van de Engelse schrijver Julian Barnes (1946) verscheen een jaar na de oorspronkelijke uitgave al in een Nederlandse vertaling van Else Hoog. Deze vertaling ‘Flauberts papegaai’ is nu in herdruk verschenen.

In ‘Flauberts papegaai’ reist de ik-persoon naar locaties waar de Franse schrijver Gustave Flaubert heeft gewoond en gewerkt. Barnes gebruikt zijn bevindingen om te onderzoeken hoe we iemand kunnen kennen. Het boek maakt geen keuze tussen een biografisch essay, een denkbeeldig verhaal van een bezeten ontdekkingsreis, een literaire bespreking en een uiteenzetting over deze genres. Barnes toont zich zoals altijd van zijn erudiete zijde, ook al ontbreekt zo nu en dan de flow en focus.

Paperback
november 2021
224 pagina’s
Uitgever Lj Veen Klassiek
ISBN 9789020416633
€ 15,00

Peter Handke – Het tweede zwaard ***

De Oostenrijkse auteur Peter Handke (1942) is één van de meest controversiële schrijvers van deze tijd. Ondanks zijn steun aan Karadžić en Milošević tijdens de Joegoslavische oorlogen ontving hij in 2019 de Nobelprijs voor de Literatuur, waarna de republiek Kosovo en de Bosnische stad Sarajevo hem tot Persona non grata bestempelden. In 2020 verscheen voor het eerst sinds 2017 en voor het eerst sinds de uitreiking van de Nobelprijs met ‘Das zweite Schwert’ weer nieuw proza van Handke. Dit boek is nu uit het Duits vertaald door Gerrit Bussink en als ‘Het tweede zwaard; Een meivertelling’ uitgegeven.

In ‘Het tweede zwaard’ gaat de hoofdpersoon op reis om wraak te nemen voor wat zijn moeder is aangedaan. Kenmerkend voor Handke de vervreemding tussen de persoon en zijn omgeving en de betogende, grootsprakerige en ijdele toon. Een boek interessant niet zo zeer voor lezers van boeiende verhalen als wel van zorgvuldig geconstrueerde zinnen met opgestapelde bijzinnen van soms wel 15 regels lang.

Paperback
november 2021
144 pagina’s
Uitgever Wereldbibliotheek
ISBN 9789028451094
€ 20,00

D.A. Mishani – Drie ***

‘Drie’ van de Israëlische schrijver D.A. Mishani (1975) bevat drie verhalen over vrouwen die troost zoeken bij de advocaat Gil Chamtsani. De recent gescheiden Orna, de verzorgster Emilia en de studente Ella gaan alle drie met hem in zee, maar raken verstrikt in zijn en hun eigen leugens. ‘Drie’ komt maar langzaam op stoom en Mishani maakt van de verhalen meer psychologische drama’s dan echt thrillers of zelfs een horror, waarover de omslag spreekt.

Paperback
november 2021
288 pagina’s
Uitgever de Arbeiderspers
ISBN 9789029544443
€ 21,99