17-12-2017

Op 16 december 2017 is Simonetta Puccini – de kleindochter van Giacomo Puccini – in Milaan overleden.

Simonetta Puccini werd in 1929 geboren en was de laatste kleindochter van de componist. De enige zoon Antonio van de componist had geen kinderen van zijn echtgenote, maar had een buitenechtelijke dochter Simonetta.

Giacomo Puccini had bij zijn dood zijn nalatenschap overgedaan aan zijn zoon Antonio, die bij zijn dood in 1946 zijn erfenis naliet aan zijn vrouw Rita Dell’Anna. Zij op haar beurt liet bij haar dood in 1979 haar erfdeel na aan haar broer baron Livio Dell’Anna. Deze vrijgezelle baron overleed in 1987 en had Simonetta Puccini uitgesloten van de erfenis. Zij daagde vervolgens zijn testament uit en werd na een lange gerechtelijke strijd benoemd tot enige wettelijke erfgename van de componist.

Simonetta Puccini werd in 1996 de eigenaar van de huidige Villa Museo Puccini, gelegen in Torre del Lago. Zij wijdde haar leven aan de nalatenschap van en herinnering aan haar grootvader.

Lees in Repubblica