16-09-2016

Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân kent € 31.150 toe aan cultuur- en natuurprojecten.

Het bestuur van het Cultuurfonds Fryslân heeft aan 21 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 31.150 toegekend. Stichting Opera Spanga ontvangt daarvan een bijdrage van € 2.500 voor de opera ‘La Traviata’. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het fonds Louwe Kooijmans Van der Sluijs. Het fonds ondersteunt klassieke-muziekprojecten en theaterproducties in Fryslân, in het bijzonder initiatieven van professionele kunstenaars.

Lees in Noordoost Friesland