27-06-2016

In de bibliotheek van het kasteel d’Ursel in Hingene bij Bornem zijn de verloren gewaande manuscripten van drie opera’s en een cantate van de bekende operacomponist Gaspare Spontini voorgesteld. Experts achtten de manuscripten lange tijd verloren en hebben het over een unieke vondst. Wellicht zijn ze via een erfgename van de vrouw van de componist in Hingene terechtgekomen.

Gaspare Spontini (1774-1851) was een componist die onder meer Hector Berlioz en Richard Wagner tot zijn bewonderaars mocht rekenen en wiens werk de voorbije jaren nog opgevoerd werd in onder meer Brussel en Parijs. De nu ontdekte partituren zouden volgens het kasteel d’Ursel “een lacune kunnen vullen in de biografie en de artistieke productie van Spontini”, vooral omdat het om stukken uit een “minder gedocumenteerde, maar cruciale periode” uit Spontini’s leven gaat.

De bibliotheek van het kasteel d’Ursel bevindt zich in langdurige bruikleen aan de provincie Antwerpen. Medewerkers van de provincie deden de bijzondere ontdekking en wisten ze ook meteen naar waarde te schatten. De werken die tussen 1800 en 1806 geschreven werden in Italië en Parijs verkeren in goede staat en hebben een grote wetenschappelijke waarde.

Onderzoekers van de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zullen de partituren nu verder te bestuderen en klaarmaken voor eventuele uitvoeringen en opnamen. “Ik geloof dat we genoeg materiaal hebben om een echte Spontini-revival te doen ontstaan”, zegt gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens (N-VA). “De provincie zal daar vanuit dit kasteel graag aan meewerken.” Verwacht wordt dat vooral de grote Italiaanse operahuizen grote interesse zullen hebben voor de manuscripten.

De partituren kwamen allicht in handen van de adellijke familie d’Ursel via Sabine Franquet de Franqueville (1877-1941), de echtgenote van hertog Robert d’Ursel (1873-1955). Zij stamde immers langs moederszijde af van Spontini’s echtgenote Céleste Erard (1790-1878). De vondst omvat de opera’s “Il quadro parlante”, “Il geloso e l’audace” en “Le metamorfosi di Pasquale ossia Farsa” en de cantate “L’eccelsa gara”.

Lees in De Redactie