18-12-2015

De bezwaren tegen de wijzigingen aan de historische loges van de Opéra Garnier in Parijs zijn op 17 december 2015 opnieuw verworpen door de civiele rechtbank van Parijs.

De Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF) had een rechtszaak aangespannen tegen de directie van de Opéra Garnier. Een hele resem scheidingswanden tussen de loges was verwijderd om meer bezoekers te kunnen ontvangen. Dat zou zonder de nodige toestemming zijn gebeurd én het zou de historische waarde van het 19e-eeuwse gebouw aantasten. De rechtbank oordeelde nu dat “geen van de pleidooien aanleiding geven tot een ernstige twijfel over de wettigheid van de vergunning voor de werkzaamheden”.

Lees in BFM TV