21-10-2015

De British Library heeft het archief van Gilbert & Sullivan van de D’Oyly Carte Opera voor 400.000 Pond (556.000 Euro) overgenomen.

Met de overname van het archief komen historisch belangrijke documenten openbaar. Tot de bronnen behoren partituren, souffleurboeken, foto’s, kostuumontwerpen, betalingslijsten, brieven en opnamen van opvoeringen. Het materiaal zou in 2017 opengesteld dienen te worden voor het publiek.

Lees in The Guardian

© KK Dundas