31-07-2014

De vakbonden die het koor en orkest van de Metropolitan Opera van New York vertegenwoordigen hebben op donderdag 31 juli 2014 ingestemd met een mediator om te helpen bij de onderhandelingen.

De Metropolitan Opera stelde gisteren voor een bemiddelaar in te schakelen om de lockout die op 1 augustus 2014 ingaat te voorkomen. Een lockout is een situatie waarbij een werkgever de werknemers verhindert of verbiedt om deel te nemen aan het arbeidsproces. Hierbij wordt over het algemeen de loonbetaling stopgezet. Een lock-out is het omgekeerde van een staking, waarbij de werknemers het initiatief tot het stilleggen van de arbeid hebben. De contracten van 15 van de 16 vakbondsmedewerkers van de Met lopen op 31 juli 2014 af.

Lees in The New York Times

© Ruby Washington